Den sk.”Nya Rasen”

Att kalla sina hundar för Companion Dog är inget fel men det är samma hundar men de är neravlade i procent för att gemene man ska kunna ha glädje och arbeta med sina hundar. De ska vara sällskapshundar helt enkelt. De är dock INTE ett komplement till Schäfer som påstås så de som inte vet vad de egentligen har i kopplet köper faktisk ”hunden i säcken”.

AWD ( American Wolfdog ) har ju funnits länge och man brukar säga kärt barn har många namn. På 1980 – 1990 talet var det ju väldigt laddat med att nämna att hundarna hade varg gener, det fanns då de uppfödare som som satte egna namn på rasen. Några av de här namnen är North American Indian dog med förkortning North AID och Alaskan Noble Companion Dog med förkortning ANCD.

På senare tid har det också förekommit i Sverige att man annonserat på blocket om att man säljer Companion Dog och att det är en Ny Ras vilket det INTE är utan det är American Wolfdogs. Companion Dog betyder Sällskapshund.

American Wolfdog har ju också ett eget nummer på Jordbruksverket (324). Det har funnits flera utländska föreningar för AWD under åren en av dem var USA Wolf Association förkortning USAWA. De första AWD som kom in till Sverige var också registrerade där. Föreningen fans i många år, men lades ner någon gång i början på 2000 talet. Det har kommit en relativt ny förening som heter World of Lupines Fondation förkortning >W.O.L.F. De har samma krav för sina uppfödare att det skall vara testade & Embarkade avels hundar. De uppfödare som väljer att gå med där och betalar får ett intyg att visa upp.

Hos oss får ni ett intyg på medlemskap inkl. Nummer & ni får även registreringsnummer på hund och valpkull.