Jordbruksverkets Hundägar register

Det är många som fortfarande tror att man registrerar sina hundar i Jordbruksverket, detta är fel. Registret är ett Ägarregister till den som äger en hund och det är en lag fastställt av Riksdagen för alla hundägare i Sverige.

Varför finns hundregistret?

Hundregistret är ett register över alla hundar och vem som äger och ansvarar för hundarna. Det finns en lag om att alla hundar ska märkas och att det ska finnas ett register över både hundar och hundarnas ägare. Den har kommit till på grund av problem med aggressiva och farliga hundar. Det ska vara lätt att se var någonstans en lösspringande hund eller en hund som uppträder illa hör hemma.
Enligt lagen ska polisen, länsstyrelserna och Tullverket kunna titta på uppgifterna i registret.

Alla hundar i Sverige ska märkas med ett unikt id-nummer och registreras i Jordbruksverkets centrala hundregister. Vem som äger hunden ska också stå i hundregistret.

Du ska märka och registrera din hund innan den är fyra månader.

Om du köper en hund som är äldre än tre månader ska du märka och registrera den inom fyra veckor.

Om du köper en hund som redan är märkt och registrerad ska du anmäla att den fått ny ägare.

Du ska också anmäla till registret om hunden dör, om du byter namn på hunden, om du flyttar eller om förhållandena ändras på annat sätt.


Tänk på att även om du registrerat din hund på Svenska kennelklubben så måste du registrera både dig och din hund i Jordbruksverkets hundregister.
När det gäller katter har Jordbruksverket inte något register.

Läs mer på > Jordbryksverkets hemsida


Lag (2000:537) > Sveriges Riksdag