Hemligheten med att förbättra hundens hälsa

Hemligheten med att förbättra hundens hälsa är inte fler DNA-tester, utan sund genetisk hantering. Vi vet vad som orsakar den stora bördan av genetiska störningar hos hundar, och vi vet hur man kan förhindra detta. Försöker eliminera problem genom att jaga ner irriterande mutationer kommer inte att ta oss ur feedbackslingan som orsakar problemet.

* Att uppfödas allt mer väljer selektivt hjälper inte heller. Dessa saker gör problemet VERRE. *

Lösningen är genetisk hantering. Förstå hur problemen skapas. Förstå den kritiska betydelsen av genetisk variation och minskad inavel för att förbättra hälsan. Och odla på ett sätt som kommer att vara hållbart i framtiden.

Observera att de mest användbara hundarna för en outcross sannolikt kommer att vara de som inte är vad du skulle välja att föda upp på grundval av fenotyp. Hundarna du graviterar till med bra typ kommer sannolikt att ha samma ROH som du kämpar med redan, och det kommer att finnas lite att vinna. Paradoxalt nog kommer hundar med mer fenotypisk variation, speciellt eftersom det varierar från extremiteterna, mest att erbjuda dig när det gäller att fly från feedbackslingan som illustreras ovan. Du kommer antagligen inte att få fantastiska valpar ur en avel med en hund med medelmåttig typ, men du kommer att fly undan slingan som strypar ditt avelprogram och skickar renrasiga hundar mot klippan.

Block av homozygositet på kromosomerna kallas ”run of homozygosity” (ROH), och de har två viktiga egenskaper.

a) blocken av homozygota alleler tenderar att bli längre och längre med inavel;

b) kopplingsvikten ökar med inavel.

Vi måste definiera ”obalans mellan länkar”. Vi tänker vanligtvis på arv som en av de två allelerna på en plats som överförs till en ättling av slumpmässig slump. Detta är ett enkelt och användbart sätt att tänka på arv, men i verkligheten kan det vara mer komplicerat. Faktum är att de regioner av homozygota loci som bildar körningar av homozygositet tenderar att ärvas tillsammans som ett block. Denna icke-slumpmässiga arv på intilliggande loci i en körning av homozygositet kallas ”kopplingsskillvikt”.

1) inavel producerar homozygositet

2) ”körningar” av homozygositet (ROH) ökar

3) kopplingsvikten ökar

4) skadliga mutationer fastnar i block av homozygositet
I steg 4, varför fastnar mutationer i block av homozygositet? Inavel tar bort genetisk variation. För att odla ”bort” från en skadlig allel måste den alternativa (dvs. normal) allelen ersätta den. När det förekommer inavel för att öka homozygositet för gener för typ, liksom selektion för att minska genetisk variation, kan den normala allelen bli sällsynt. Homozygositeten hos mutationen inom ROH kommer att öka. Nu blir det svårt eller omöjligt att ta bort eller till och med undvika en mutation, och med tiden ökar antalet mutationer som ”fångas”.

5) mutationsfångst ökar den ”genetiska belastningen”, antalet skadliga alleler i genpoolen

Du kan se att uppfödaren nu är fångad. Vi försöker förbättra typ och minska genetiska sjukdomar vid
samtidigt som vi förlorar den genetiska variation som behövs för förbättring. Vi gör det också mer och mer svårt eller till och med omöjligt att odla sig bort från genetiska problem på grund av kopplingsvikt. Naturligtvis fortsätter vi att välja starkt för typ, vilket säkerställer att blocken som innehåller dessa gener förblir homozygota. Mutationerna i dessa block är instängda för alltid.

Nu matas denna väg tillbaka till den större vägen, där vi tar bort drabbade hundar eller hela linjer i ett försök att bli av med generna som orsakar problem. Men detta minskar genpoolen och kastar värdefull genetisk variation.

6) uttrycket av recessiva mutationer ökar ”

Av Ann Dresselhous