När är en hund för gammal för att få valpar

Tik som fyllt sju (7) år måste alltid veterinärbesiktigas före parning. Av intyget ska framgå att tiken är i sådan kondition att hon utan risk för sin hälsa kan få en valpkull.

Hur länge kan man avla på en tik?

Enligt Svensk Djurskyddslag får en inte tik paras före 18 månaders ålder. SKKs grundregler som alla medlemmar måste följa säger dessutom att en tik inte får ha sin första kull efter sju års ålder och ingen tik får gå i avel efter fyllda tio år. En tik får under sin livstid maximalt ha fem kullar.24 jan. 2020

Hur tätt får man para en tik?

Att inte para en tik vid för hög ålder, här ska rasspecifika hänsyn tas. Tik, oavsett ras, får inte paras efter det att hon har fyllt tio år. Att inte låta tik föda fler än fem valpkullar. Om en tik får två valpkullar inom tolv månader ska tiken sedan ges minst tolv månaders vila före nästa valpning.

Du måste ha tillstånd för att få föda upp 3 kullar eller fler per år. Om du föder upp hundar yrkesmässigt behöver du alltid ha tillstånd, oavsett hur många kullar det är.

Regel 2,5
https://www.skk.se/sv/om-skk/regler-policies-och-lagar/skks-grundregler/Sa-tolkar-du-SKKs-grundregler/2-Regler-for-uppfodare-och-hanhundsagare/Regel-2-5/

Källor;SKK,Jordbruksverket och övriga djurskyddsbestämmelser.